نگرشی به کتاب ها

یادداشتی بر کتاب” بالاخره این زندگی مال کیه”

دیروز کتاب «بالاخره این زندگی مال کیه» را تمام کردم. در واقع به صورت نمایشنامه‌ بود. برای تمرین دیالوگ نویسی، گاهی نمایشنامه می‌خوانم. موضوع کتاب درباره استاد مجسمه سازی بود که ناگهان در یک تصادف از گردن به پایین کاملا فلج میشود و بعد از شش ماه تصمیممی‌گیرد به زندگیش پایان بدهد. اما با مخالفت […]

نگاهی به کتاب چهار میثاق

این کتاب در ابتدا با سرگذشت یک طبیب شروع می‌شود که در سه هزار سال پیش می‌زیسته است. روزی او جسم خوابیده خود را در خواب می‌بیند. چیزی در درونش به سخن می‌آید که تو نور هستی تو از ستاره ها ساخته شدی. با نگاه به ستاره ها متوجه می‌شود که ستاره‌ها هم از نور […]

برداشتی از کتاب نیروی حال

متفکر درون اکهارت تول در کتاب نیروی حال در مورد متفکر درون و ارتباط آن با زندگی در لحظه حال صحبت می‌کند. آقای تول می‌گوید: درون هر کس یک متفکر وجود دارد که همان هستی است. درگیری‌های ذهنی و فکرهای مداوم در مورد گذشته و آینده مانع از درک درستی از آن می شود. بنابراین […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز